Stichting

Cultuurpodium VANSLAG is een stichting en is afhankelijk van fondsen, donaties, sponsorgelden, subsidies, giften, legaten en andere geldstromen. De activiteiten voor zowel het cultuurpodium als het grand café (ook in VANSLAG gevestigd) worden zoveel mogelijk uitgevoerd en begeleid door vrijwilligers.
Bestuurders en vrijwilligers ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden.

Doelstelling van stichting VANSLAG
Het (doen) ontwikkelen en produceren van activiteiten op het gebied van kunst en cultuur, met inbegrip van media, wetenschap en educatie.  De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door het exploiteren van een ruimte (de Oude Kerk van Borger) voor kunst en cultuur alsmede voor horecafaciliteiten in de ruimste zin des woord.

Het bestuur van VANSLAG bestaat uit:

Henk Eggens, voorzitter/secretaris
Barto Boerema
Willem de Kok
Henk Kroezen

Stichting Cultuurpodium Vanslag
Hoofdstraat 34
9531 AG Borger
RSIN 816798916

De activiteiten van Cultuurpodium Vanslag zijn verliesgevend In 2013, 2014,2015 en 2016 was het negatieve resultaat respectievelijk 15.000, 9.500, 8.000, en 9.500. Dit is exclusief de schuld voor in bruikleen ontvangen goederen.
Zonder sponsoring en donaties vanuit de commerciële activiteiten is het podium niet mogelijk.

In 4 jaar tijd zijn er ruim 250 optredens verzorgd. Op aanvraag is een uitgebreid jaarverslag beschikbaar.

ANBI status aangevraagd.

Sponsors
Rabobank
Woordmerk Full Colour EPS (1)